Kaupunkitila. Yksittäinen tienristeys saattaa olla kaupunkisuunnittelun pienin mittayksikkö, mutta New Yorkin Times Squaren kaltaisissa kumipyöräliikenteen ja ihmisvirtojen leikkauspisteissä vähäiseltäkin vaikuttavalla muuttujalla on valtaisa kaupunkikuvallinen merkitys.

Manhattanin 43. ja 44. kadun välissä Broadway leikkaa Seitsemännen Avenuen ylitse. Risteys on liikenteen solmukohta, jota voisi nimittää myös umpisolmuksi. Paikka on erityisen hankala jalankulkijoille, sillä Times Squaren turistirysätyyppisestä perusluonteesta johtuen apostolinkyytiläisiä on paljon ja jalankulkuväylät ovat kapeita. Siksi moni joutuu askeltamaan ajoväylän puolella – puhumattakaan siitä, että paikan kaupunkikuvallinen näkymä on vähintäänkin sotkuinen.

Edistyksellisestä ja usein avant­gardistisestakin ajattelustaan tunnettu arkkitehtitoimisto Snøhetta sai piirustuslaudalleen sekavan risteyksen kuvat ja tehtäväksi hiukan yli hehtaarin laajuisen alueen uudistamisen.

Jalkakäytävien laventaminen ja ajoväylistä uhratun tilan täyttäminen avaralla jalankulkijoiden aukiolla teki ruuhkaisesta läpikulkupaikasta oleskeluun kutsuvan kaupunkitilan. Lintuperspektiivistä tarkasteltuna Snøhettan suunnitelma on solmukkeen muotoinen – paradoksaalisesti liikenteen umpisolmu avautui somasti solmitulla rusetilla!

Times Squaren kipupistettä uudistet­taessa unohdettiin poliittiset ja elämänkatsomukselliset intohimot ja tähdättiin vain sujuvaan liikkumiseen ynnä Manhattanin metropoli-identiteetin täsmentämiseen. Voisiko kaupunki- ja liikennesuunnittelua myös Helsingissä toteuttaa vastaavasta ideologiattomasta lähtökohdasta?